Sociaal zekerheidsrecht

In Nederland kan iedereen aanspraak maken op sociale voorzieningen en sociale verzekeringen. Deze sociale zekerheid zorgt ervoor dat iedereen inkomen houdt bij arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid. Het sociaal zekerheidsrecht regelt de rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid: werkgevers, werknemers, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen en zelfstandigen.

Als uitkeringsgerechtigde kunt u in conflict komen met de gemeente, uitkerings- en keuringsinstanties. Dan kunnen wij u helpen. Wij zijn gespecialiseerd om u te adviseren over uw rechten en uw plichten, zodat u weet waar u recht op heeft. Wij kunnen bezwaar maken en mocht het nodig zijn, dan schakelen wij de rechter in. Samen met ons staat u er dus nooit alleen voor.

Wij kunnen u adviseren bij o.a.

  • Afwijzing van een uitkering
  • Stopzetten van een uitkering
  • Maatregelen en boetes rondom uw uitkering
  • Conflicten over uw pensioen
  • Conflicten met keuringsinstanties