Ondernemingsrecht

Als ondernemer bent u gewend risico’s te nemen. Toch zijn er risico’s waar u niet elke dag aan denkt of zijn er vragen waar u niet altijd direct het juiste antwoord op heeft. Bijvoorbeeld bij veranderende regelgeving, het oprichten van een nieuwe BV, fusies, overnames, conflicten met vennoten, duidelijkheid over aansprakelijkheden enz. Wij zijn gespecialiseerd in ondernemingsrecht en vennootschapsrecht. Met onze specifieke kennis kunnen wij bij deze thema’s helpen om zaken juridisch en fiscaal goed voor u te regelen en daarmee uw risico’s te beperken. Meer weten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak.

Wij kunnen u adviseren bij o.a.

  • Oprichten en structureren van BV’s, NV’s,
    stichtingen, verenigingen, maatschappen, VOF’s enz.
  • Opstellen aandeelhoudersovereenkomsten
  • Juridische, fiscale of financiële reorganisaties
  • Financiering en zekerheidsstelling
  • Fusies, overnames of splitsing
  • Geschillen binnen vennootschappen
  • Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen