Incassodiensten

Niet betaalde facturen zijn vervelend en kunnen aanzienlijke schade aanrichten aan uw onderneming.
Er gaan jaarlijks veel bedrijven failliet omdat facturen te laat of niet worden betaald.
Als advocaten beschikken wij over effectieve middelen voor de inning van uw vordering, waardoor uw debiteur begrijpt dat er geen sprake is van loze dreigementen. Middelen waarover een incassobureau niet beschikt. Bijvoorbeeld het regelen van een spoedige dagvaarding.

Wij bepalen samen met u de aanpak waarmee uw goede klantrelatie behouden blijft. Daarom adviseren wij u ook over de waarde van goed debiteurenbeheer om incassotrajecten te reduceren, want voorkomen blijft nog altijd het beste.

Wij kunnen u adviseren bij o.a.

  • Debiteurenbeheer
  • Incassotrajecten
  • Dagvaardigingen
  • Beslagleggingen op de activa van de debiteur
  • Het aanvragen van een faillissement van de debiteur