Huurrecht

Het verhuren van woningen, winkels en overige bedrijfsruimten is aan strikte regels gebonden. Met name huurders genieten over het algemeen van een hoge mate van huurbescherming. Duidelijke huurovereenkomsten en voorwaarden zijn raadzaam. Voor zowel huurder als verhuurder. Wij zijn gespecialiseerd in huurrecht en kunnen u hierover adviseren.

In huurrechtelijke situaties kunnen conflicten ontstaan. Incasso- en overlastproblemen, opzegging van de huurovereenkomst, tussentijdse huurverhogingen, onrechtmatig gebruik van het vastgoed enz. Met onze expertise van het huurrecht kunnen wij in deze situaties uw belangen behartigen. Zowel voor de huurder als voor de verhuurder.

Wij kunnen u adviseren bij o.a.

  • Huurovereenkomsten en huurvoorwaarden
  • Incassoproblemen
  • Overlastsituaties
  • Onderhoudskwesties en gebreken
  • Onrechtmatig gebruik van het vastgoed
  • Opzegging beëindiging huurovereenkomst
  • Gerechtelijke procedures tussen huurder en verhuurder