Bestuursrecht

De overheid kan beslissingen nemen die vergaande gevolgen voor u kunnen hebben. Als u het niet eens bent met een beslissing van de overheid, dan is het van belang dat u daar snel actie op onderneemt. U kunt u daar bezwaar tegen maken of een beroepschrift indienen. Daar kunnen wij u juridisch bij helpen, want wij zijn gespecialiseerd in bestuursrecht.

Vaak hebben onderwerpen die betrekking hebben op de overheid, raakvlakken met meerdere rechtsgebieden. Omdat wij lid zijn van een landelijk netwerk advocaten, kunnen wij elke juridische specialist inschakelen die in uw situatie noodzakelijk is.

Wij kunnen u adviseren bij o.a.

  • Claimen van schade door gemeentelijke actie
  • Bezwaar tegen bestemmingplan van de gemeente
  • Bezwaar afwijzing van een omgevingsvergunning
  • Veranderen bestemming van uw onroerend goed
  • Bezwaar tegen het stopzetten van een uitkering
  • Aanvragen van subsidies