Rechtsgebieden

De aangesloten advocaten van NNA zijn gespecialiseerd in:

Arbeidsrecht

Zoek een advocaat

Goed personeelsbeleid is de basis voor een gezonde relatie tussen werkgevers en werknemers. Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsrechts. Wij hebben de expertise om samen met ondernemers te kijken hoe arbeidsrechtelijke problemen op voorhand voorkomen kunnen worden. Daarin adviseren en begeleiden wij ondernemers, bestuurders, directies en HR-managers om hier de juiste koers in te bepalen.

Wij kunnen u ook van dienst zijn bij een arbeidsrechtelijk geschil. Hierin kunnen wij bemiddelen om een oplossing te vinden zonder tussenkomst van een rechter of een procedure starten. Wij kunnen onze kennis inzetten voor zowel werkgevers als werknemers.

Wij kunnen u adviseren bij o.a.

 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Dossieropbouw van uw werknemers
 • (Langdurige) arbeidsongeschiktheid
 • Reoganisaties en (collectief) ontslag
 • Pensioenvraagstukken
 • Overname van uw onderneming

Bestuursrecht

Zoek een advocaat

De overheid kan beslissingen nemen die vergaande gevolgen voor u kunnen hebben. Als u het niet eens bent met een beslissing van de overheid, dan is het van belang dat u daar snel actie op onderneemt. U kunt u daar bezwaar tegen maken of een beroepschrift indienen. Daar kunnen wij u juridisch bij helpen, want wij zijn gespecialiseerd in bestuursrecht.

Vaak hebben onderwerpen die betrekking hebben op de overheid, raakvlakken met meerdere rechtsgebieden. Omdat wij lid zijn van een landelijk netwerk advocaten, kunnen wij elke juridische specialist inschakelen die in uw situatie noodzakelijk is.

Wij kunnen u adviseren bij o.a.

 • Claimen van schade door gemeentelijke actie
 • Bezwaar tegen bestemmingplan van de gemeente
 • Bezwaar afwijzing van een omgevingsvergunning
 • Veranderen bestemming van uw onroerend goed
 • Bezwaar tegen het stopzetten van een uitkering
 • Aanvragen van subsidies

Ondernemingsrecht

Zoek een advocaat

Als ondernemer bent u gewend risico’s te nemen. Toch zijn er risico’s waar u niet elke dag aan denkt of zijn er vragen waar u niet altijd direct het juiste antwoord op heeft. Bijvoorbeeld bij veranderende regelgeving, het oprichten van een nieuwe BV, fusies, overnames, conflicten met vennoten, duidelijkheid over aansprakelijkheden enz. Wij zijn gespecialiseerd in ondernemingsrecht en vennootschapsrecht. Met onze specifieke kennis kunnen wij bij deze thema’s helpen om zaken juridisch en fiscaal goed voor u te regelen en daarmee uw risico’s te beperken. Meer weten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak.

Wij kunnen u adviseren bij o.a.

 • Oprichten en structureren van BV’s, NV’s,
  stichtingen, verenigingen, maatschappen, VOF’s enz.
 • Opstellen aandeelhoudersovereenkomsten
 • Juridische, fiscale of financiële reorganisaties
 • Financiering en zekerheidsstelling
 • Fusies, overnames of splitsing
 • Geschillen binnen vennootschappen
 • Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen

Personen- en familierecht

Zoek een advocaat

Conflicten in de persoonlijke sfeer kunnen emotioneel hoog oplopen en langslepend zijn. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding of wanneer er problemen ontstaan met een erfenis. In zulke situaties is het van belang dat u weet wat uw rechten zijn. Daar kunnen wij u bij helpen. Wij zijn gespecialiseerd in personen- en familierecht en hebben de ervaring om in zulke situaties u juridisch ter zijde te staan. Met een goed advies en met een plan van aanpak om voor uw belangen en wensen een passende oplossing te vinden.

Wij kunnen u adviseren bij o.a.

 • Echtscheiding
 • Mediation
 • Opstellen ouderschapsplan
 • Gezag- en omgangsregelingen
 • Alimentatie
 • Vaststellen of ontkennen ouderschap
 • Erfrecht